ברכת שנה טובה

ראש השנה תשע"ט

"ברך עלינו את השנה הזאת, ברך את את כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה"

ולך ולכל בני משפחתך נאחל חג שמח, בריאות, שגשוג ושמחה.

שנה טובה

שפרה בן דוד, מנכ"לית הרשות
יורם ישראלי, יו"ר רשות הניקוז וראש מ.א מטה אשר