21 במאי 2020
                                                  

עדכון הודעה לציבור
 

לאור הנחיות משרד הבריאות והגופים המוסמכים במדינה, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי נדרשת אף היא לנקוט באמצעי זהירות על מנת למנוע הידבקות בנגיף קורונה, לפיכך פעילות רשות הניקוז תתמקד בתחומי הליבה החיוניים עליהם מופקדת רשות הניקוז, כל זאת במידת האפשר והמותר.
 

לפיכך, הננו להודיע כדלקמן:
1. משרדי רשות הניקוז סגורים לכניסת מי שאינו נמנה על עובדי הרשות.

2. תתאפשר כניסת מקבלי שירות, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים או דיגיטליים ובלבד
   שלא תורשה כניסה ביחס של יותר משני מקבלי שירות בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות, או שבכל עת לא
   ישהו באזור מתן השירות ללקוחות, אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר.

   לפני כניסת נותן השירות, יתבצע תישאול ומדידת חום.
   השאלות שיישאלו:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות ומעלה, או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

   לא תותר כניסה למקום העבודה למי שהשיב בחיוב על כל אחת מהשאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב שהוא
   משתעל  בשל מצב כרוני, בשל אסטמה או אלרגיה אחרת.

   למי שאושרה כניסה, חובה לעטות מסכה וכפפות וכן לשמור על מרחק של 2 מ' לפחות מעובד אחר.
 

3. קבלת קהל: בימי ד' - בין השעות 14:00 - 09:00 תתקיים בכפוף למצויין בסעיף 2 בהודעתנו.

4. ניתן להגיש ידנית תוכניות לשם בדיקה ומתן חוות דעת הנדסית, בימי ד' בשעות קבלת קהל ובכפוף למצוין בסעיף 2.

5. ישיבות - עד 8 משתתפים יתקיימו תוך שמירה על כללים: מדידת חום, עטיית מסכה וכפפות.

 

  אנו מאחלים לכולם בריאות מצויינת!        

                                                                                   

                                                                                                                                       בברכה,

                                                                                                                                     שפרה בן דוד

                                                                                                                                 מנכ"לית רשות הניקוז