תכנית "שומרי הנחל" תש"ף


כחלק מחזון רשות הניקוז לשמירה על נחלים, שיקומם ופיתוחם, פועלת הרשות גם בהטמעת ערכי תרבות של "שמירה על הנוף והנחלים כמשאב של חיים  .לשם כך הרשות מפעילה פרויקטים  הכוללים פעילויות שונות לחיזוק הקשר ותחושת השייכות שבין הקהילה האזרחית המתגוררת בקרבת הנחל – לנחל עצמו. כפועל יוצא מכך, הרשות הציבה לעצמה כמטרה לשפר את הליך שיקום הנחל באמצעות פיתוח תהליכים חינוכיים של לימוד, הדרכה לפיתוח המודעות בקרב תלמידים ושאר אוכלוסיות האזור. תכנית "שומרי הנחל" הינו חלק מתהליך זה.

פרויקט "שומרי הנחל" הינו מיזם חינוכי-סביבתי ביוזמת רשויות ניקוז בישראל. פעילויות "שומרי הנחל" מתבצעות בפריסה ארצית ושותפים להן ילדים, נערים ובוגרים מכל מגזרי האוכלוסייה. מרבית הפעילות מתבצעת במסגרות מערכת החינוך – הפורמלית והבלתי פורמלית. אוכלוסיית היעד של התכנית הינה תלמידי הכיתות הגבוהות של בתי הספר היסודיים (ד'-ו'), תלמידי חט"ב והתיכון, כאשר חלק מהפעילות משתפת גם את ההורים.

את הפעילות מובילות רשויות הניקוז במימון המשרד להגנת הסביבה ובהדרכת מדריכי החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים וגופים נוספים. כמו כן שותפות למיזם הרשויות המקומיות הסמוכות לנחל ובתי ספר בתחום הרשומ"ק.

בשנת הלימודים תש"ף משתתפים בפרויקט 52 קבוצות, כ-1500 תלמידים, בני נוער ומבוגרים.  בתי הספר אשר משתתפים בתוכנית הם :   יהל"ם ממעלות, "נתיב מאיר" ממעלות, "הראשונים" ממעלות, "שלום עליכם" מבצת, "חופי גליל" מגשר הזיו, "מנור כברי" חטי"ב ותיכון, "שייח דנון" יסודי וחטי"ב, "התומר" מעכו, "שזר" מעכו, "שעב" חטי"ב , "אל עמל" מעכו, "ויצמן" מעכו, "גורדון" מעכו, "אורט שולמי" משלומי.

במהלך השנה מתוכננות להצטרף לתוכנית קבוצות גמלאים ממתנ"ס מעלה יוסף ומטה אשר.  

ובנוסף, בחופשת הקיץ תופעל תכנית מקוצרת במתנ"סים למספר קבוצות נוספות.

בשנת הלימודים תשפ"א תכנית "שומרי הנחל" תורחב ויתווספו אליה קבוצות נוספות הן מקרב החברה הערבית והן מבתי ספר וישובים שעד כה לא השתתפו בתוכנית. הצפי להשתתפות בהיקף של כ-1700 תלמידים ותושבי הגליל המערבי.