שימור קרקע וניקוז – תעלה אזורית – "עין שפע" – קטע מטעי מושב בן עמי


עקב הצפת שטחים חקלאיים, ככל הנראה בשל חדירת מי מעיינות, מתעלת עין שפע אל שטחים חקלאיים, בוצעה חסימה של מעבר מים מתעלת המעיינות לשטחים החקלאיים באמצעות הטמנת יריעת איטום – בד גיאוטכני, יריעת HDPE, מילוי חרסית והידוק והסדרת דרך השרות.

עלות ביצוע הפרויקט כ-110,000 ₪

הפרויקט בוצע בהשתתפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות הניקוז

לגלריית התמונות לחץ כאן

תעלה אזורית עין שפע