על מנת להקל עם ציבור היזמים ועורכי התכניות וכצעד לאמץ תהליכי חדשנות טכנולוגית ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, הרשות נערכת להעמיד לרשות המתכננים ויזמי תוכניות מערכת מקוונת אשר דרכה ניתן יהיה לשלוח תכניות לבדיקה, למתן חוות דעת ואישור רשות הניקוז וכמו כן על מנת לעקוב אחר קבלת תוכניות מתוקנות לשם מתן חוות דעתנו ואישורינו הסופי.

על תחילת הפעלת המערכת המקוונת תפורסם הודעה באתר זה בהמשך.

  • הגשת היתר בניה
  • הגשת תוכניות מתאר
  • הגשת תוכניות לתכנון תשתיות
  • הגשת תוכניות חפירה