רשימת קישורים

רשויות ניקוז ורשויות נחלים

 

רשות ניקוז ים המלח http://www.dadeadsea.co.il/
רשות ניקוז כינרת  http://www.kineret.org.il
רשות ניקוז שיקמה-בשור  http://www.besor.org.il
רשות ניקוז ירקון http://www.ayalon-park.org.il
רשות ניקוז ערבה http://www.arava.co.il/haklaut/nikuz/nikuz_arava.htm
רשות ניקוז ירדן דרומי http://www.yardend.org.il
 רשות נחל קישון http://www.kishon.org.il
רשות ניקוז קישון http://www.rnkishon.co.il
רשות ניקוז שרון http://www.hof-hasharon.co.il/id84.aspx
 רשות ניקוז גליל מערבי http://www.p2ktrail.org.il


משרדי ממשלה 

 משרד החקלאות http://www.moag.gov.il/agri
 המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il
 משרד הבריאות http://www.health.gov.il 


משרדי ממשלה וגופים נוספים הקשורים לרשות 

 משרד התשתיות הלאומיות http://www.mni.gov.il/heb/index.htm
 רשות הטבע והגנים http://www.parks.org.il
 קק"ל http://www.kkl.org.il/kkl
 רשות המים http://www.water.gov.il
 החברה להגנת הטבע http://www.teva.org.il/
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי http://www.ecowest.co.il 
 המועצה לשימור אתרים  
רשות העתיקות