פרויקטים חינוכיים וקהילתיים-


     תלמידי פרויקט "מחזירים חיים לנחל פקיעין" בנחל נעמן:  פעילות שטח בה למדו על תהליך
השיקום שעבר הנחל.
צילום: איתן רחמיאן

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי חרתה על דגלה את הרצון להוות גוף לא רק ביצועי אלא אף רעיוני בתחוםשיקום הנחלים. לשם הגשמת החזון הציבה רשות הניקוז מספר יעדים רלוונטים בתחום שמירה ופיתוח ערכי טבע, תרבות ונוף :


שינוי תרבותי: פיתוח תהליכים חינוכיים של לימוד והדרכה לפיתוח המודעות בקרב תושבי האזור לחיוניות שמירת הנחל, נופיו וסביבתו בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל ורשויות מקומיות.

הטמעת ערכי איכות הסביבה בקרב התושבים: באמצעות ביצוע פרויקטים חינוכיים בשיתוף: רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע ובתי ספר בתחומי הרשויות המקומיות. מתוך מטרות אלו פועלים כמה פרויקטים חינוכיים וקהילתיים :

פרויקטים חינוכיים:

שומרי הנחל: תהליך חינוכי המשלב הכרות למידה ושיקום של נחלים. הנחלים בהם מתקיים פרויקט זה הם נעמן, בצת וכזיב. (ביצוע הפרויקט כפוף לתקציבים ממשרד להגנת הסביבה).


 

• "שומרי הנחל"- נחל כזיב ונחל בצת:  פרויקט חינוכי תהליכי בשיתוף החברה להגנת הטבע- גליל מערבי.  הפרויקט כולל 2 קבוצות שכבות  ז'- ח' מביה"ס אורט מעלות וקבוצה ממערכת החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ איילון. המפגשים חודשיים ונערכים לאורך שנת הלימודים. הפרויקט נועד להעלאת המודעות בקרב הדור הצעיר למחזור וקיימות,חשיפת קהלי היעד למגוון הביולוגי בנחלים, יצירת פרויקט המשלב את חוזקות האזור לכדי עבודה קהילתית משותפת והצגת מאבק חברתי אזרחי לשימור על הטבע והסביבה בהקשר של חינוך לדמוקרטיה. היעד: הכשרת נאמנים שישמשו כ"סוכני שינוי" בחינוך למחזור וקיימות בקהילה.

התהליך החינוכי:  נבנה באופן ספירלי כך שייווצר רצף חינוכי, קבוצתי ותכני לאורך זמן (שנתיים לפחות).התהליך מתפתח בהדרגה בהיבטים הבאים: מהפרט אל הכלל: העצמה אישית - גיבוש קבוצתי -עשייה למען הקהילה והסביבה-  מנהיגות: מדריך מנהיג- דוגמא אישית - קבוצה משפיעה ומנהיגה- הצמחת מנהיגות מקומית בתחום החברתי-סביבתי.

• "מחזירים חיים לנחל פקיעין": פרויקט חינוכי תהליכי, המתבצע במקביל לעבודות השיקום ההנדסיות בנחל, בו חווים ומכירים ילדי פקיעין הצעירים (גנים וכיתות א-ב ) את הנחל ליד הבית במטרה להופכו מה"חצר האחורית" למשאב שיש לשומרו.

מצגת - פרוייקט מחזירים חיים לנחל פקיעין - לחצו כאן
פרויקטים קהילתיים:

כאן בחרה רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי לתת חסות וכלים לפעילויות קהילתיות של מאבקים סביבתיים וכן לפעולות נופש וספורט:

מטה המאבק למען נחל בצת: במסגרת המאבק הציבורי להחזרת השפיעה הטבעית לנחל הבצת ועצירת ההרס האקולוגי בעקבות תהליכי ההתייבשות של שאיבת המים, לקחה על עצמה רשות הניקוז לתת חסות, בית וגב למטה המאבק . בתוך פעילות זו נכתבים ,במשותף עם אנשי המאבק והחברה להגנת הטבע, ניירות עמדה, מקודמים האינטרסים של הפסקת השאיבה בתוך רשות המים וכן ניתנות פעולות חינוכיות.

קבוצת המאבק להצלת נחל בצת


מרתון אופניים: סובב נחל הגעתון : רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף וכן שותפות 2000 חברו יחדיו בכדי לפתח את תיירות האופניים באזור. במסגרת פעילות זו הוסדרו שבילי האופניים בנחל הגעתון וכן מוסד מרוץ אופניים. השנה זו השנה השלישית לקיומו.
 
הפרויקטים החינוכיים בשנת הלימודים תשע"ב: 
 

 

  1. חינוך ואימוץ קטע נחל נעמן- בתי הספר גוונים/חורשה/גלים.

2. חינוך ואימוץ קטע מנחל כזיב/בצת .  

פרויקטים חינוכיים בתכנון:

 1. חינוך ואימוץ נחל הנעמן ע"י תלמידי בתי ספר מעכו וק. ביאליק.

 2. המשך פרויקט "מחזירים חיים לנחל פקיעין".