בשלהי 2005 הוטלו בצו על רשות הניקוז תפקידים של רשות נחל ומתוך כך , רשות הניקוז חברה למספר גופים ציבוריים במטרה לשמר, לשקם לפתח ולקדם את הנחלים ברחבי הרשות. בדרך זו ניתן יהיה לקדם את שמירת הטבע ורווחת התושבים והמבקרים.

לשם כך יש להקים מנהלות נחלים שבהן ישובים נציגי הקרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד החקלאות, רשות המים ונציגי הרשויות המקומיות שבתחומם עוברים הנחלים.

תחת כנפי רשות הניקוז ונחלים גליל מערבי הוקמה מנהלת לנחל הנעמן ותהליך הקמתן של מספר מנהלות נחלים נמצא בעיצומו.

שיקום ופיתוח נחל הנעמן הינו פרויקט הדגל של הרשות.

להורדת מצגת שיקום נחל הנעמן לחצו כאן


דייגים בנחל הנעמן, קטע "כרי נעמן"


בנוסף לשיקום ופיתוח נחל נעמן פועלת רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי לקידום
פרויקטים לשיקום, שימור ופיתוח של נחלים נוספים בגליל המערבי:

• נחל פקיעין, קטע עין טיריה- בוצע
• נחל כזיב, שביל אופניים- בתכנון
• נחל שגור, גשר תלוי- הושלם תכנון וניתן היתר בניה.
• נחל חילזון, שביל אופניים, בשיתוף עם מועצה אזורית משגב- בוצע.
* נחל כזיב, קטע נחל חביס (חורפיש)- בוצע.

 
נחל פקיעין, עין טירייה.תוכנית השיקום לנחל פקיעין, הפרויקט בביצוע בימים אלו.