רשות ניקוז ונחלים "גליל מערבי" – נא להכיר
 

שטח: 825,135 דונם.
בתי אב : 176,267.
מספר רשויות מקומיות: 41
 
מתוכן:

 
עיריות - 9
מועצות מקומיות - 28
מועצות אזוריות - 4