נושאים ובעיות מרכזיות לטיפול בשנת 2012

• יישום הרפורמה בתחום ניהול נגר וניקוז.
• העמקת גביית חובות מכסות ניקוז.
• גיוס תקציבים להסדרות נחלים ותעלות ניקוז ולפיתוח נופי בנחלים.


נחל חילזון- קטע כפר שעב

• השלמת הכנת תוכנית אב לניקוז לנחלי הגליל המערבי.
• הצגת תוכניות שלדיות לפיתוח בנחלים וחשיפה לציבור.
• פיתוח תיירות וכלכלת תיירות בתוואי הנחלים.


חניון עין זיו- נחל כזיב.

• ביצוע פרויקטים חינוכיים בנחלים: נעמן ,פקיעין כזיב ועוד.
• הסדרת נחל געתון קטע סוקולוב נהריה.


שטפון בנחל געתון נהרייה.

• קידום פרויקט מחצבת יחיעם אתר להחדרת מי שיטפונות.
• הגנה מפני שיטפונות בנחלים ותעלות אזוריות באזור עירוני כפרי וחקלאי.
• תחום חיכוך ופתרונות נחל - עיר.