"מטרות על" מרכזיות של הרשות

• ניהול מערכת הניקוז באגן ההיקוות כולו, שליטה ובקרה.

• תחזוקה, שיקום והסדרת נחלים ותעלות ניקוז אזוריות לשם הגנה על נפש ורכוש מפני מפגעי שיטפונות.

 

• ייזום פרוייקטים לשיקום נחלים, פיתוחם וטיפוחם, החזרת חיים למימיהם וגדותיהם, פיתוח מעיינות, פארקים, שבילים וחניונים- לצורכי פעילות נופש ופנאי לרווחת הקהל הרחב.
 

פינות ישיבה נחל נעמן

• המשך מימוש המלצות רלוונטיות ממסמך "רגישות סביבתית" שגובש בשיתוף רט"ג לפעולות תחזוקה של ערוצי הנחלים באזור גליל מערבי .

גיוס תקציבים:

א. מכסות ניקוז- לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות.
ב. תבר"ים – להקמת מפעלי ניקוז בנחלים ותעלות ניקוז אזוריות.
ג. תבר"ים - לשיקום ופיתוח נופי בגדות הנחלים .
 

• שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי שיטפונות לשימוש חוזר.
• שינוי תרבותי- פיתוח תהליכים חינוכיים של לימוד, הדרכה לפיתוח המודעות בקרב תושבי האזור לחיוניות שמירת הנחל, נופיו וסביבתו, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל, רשויות מקומיות.


השתלמות מדריכי רט"ג בנחל נעמן

• שימור, שיקום, שיחזור ופיתוח אתרים ייחודיים במרחב, תיעוד והנצחה.

• העמקת הטיפול והפיקוח על הוצאת מזהמים וזיהום מים- בשיתוף עם הגורמים הנוגעים בדבר.