הניקוז בנפת הפעילות הלאומית
 

מערכת הניקוז היא מערכת טבעית וראשונית. כל גורם הפועל בשטח חייב להתחשב בה.

כל "התחשבות" כזו ככל שתעלה עדיין תהיה זולה בהרבה בממון ובנפש מאשר פעולה "מקצרת דרך" השקעה מתוכננת בניקוז תהיה חסכונית בהרבה בהשווה לנזקי שטפונות, סחף קרקע, הצפת רכוש, השבתת תשתיות ועסקים ומעל לכל אובדן בנפש.

רשויות הניקוז מייצגות ע"פ חוק את אותה תשתית טבעית וראשונית והן פועלות ביחד ומול הגורמים הבאים: